Vyučujúci - PAZ1b tím

Administrátor predmetu:

 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Prednášajúci:

 • RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
 • RNDr. Miroslav Opiela
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Cvičiaci:

 • RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
 • RNDr. Miroslav Opiela
 • RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Pomocní cvičiaci:

 • Mgr. Antónia Matisová
 • Mgr. Dominika Pališinová
 • Mgr. Zoltán Szoplák

Študentské pomocné sily:

 • Olha Charna (čítaj Oľga Čarna)
 • Bc. Patrik Rojek

Hlavný editor:

 • RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

E-mailový kontakt:

 • cvičiaci používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@upjs.sk
 • pomocní cvičiaci používajú e-mail v tvare meno.priezvisko@student.upjs.sk