Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

E. W. Dijkstra
Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1b, druhého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

  • 6. a 7. sada domácich zadaní sú zverejnené - viac domácich zadaní už nebude
  • polsemestrálne testy: 1.4.2019 (pondelok, teoretická časť) a 2.4.2019 (utorok, praktická časť)

Archív PAZ1b