Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

E. W. Dijkstra
Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1b, druhého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

  • Cvičenia sú nepovinné, avšak každý musí byť priradený do niektorej zo skupín.
  • Termíny záverečných testov
  • Hodnotenia budú do AISu zapisované po 3. termíne záverečného praktického testu.

Archív PAZ1b