PAZ1b

Termíny testov, písomiek a ďalších udalostí (letný semester 2023/2024)

 • teoretické písomky (dvadsaťminútovky): 4x na cvičeniach vo štvrtky (29.2., 14.3., 4.4., 2.5.)
 • midterm – teoretická písomka: pondelok 8.4. v čase prednášky
 • midterm – praktický test: štvrtok 11.4. v čase cvičenia
 • finalterm – teoretická písomka: v posledný týždeň semestra (v čase prednášky alebo cvičenia)
 • finalterm – praktický test: 4 termíny v skúškovom (3 termíny máj-jún, 1 termín na konci augusta)
 • programátorská súťaž ŠVK – streda 17.4.2024
 • Zmena v rozvrhu: štvrtok 25.4. je na celej fakulte rozvrhovaný ako streda = cvičenie PAZ1b nebude
 • posledné 4 prednášky (predbežne):
  • 15.4 video + prezenčne (Juraj Šebej)
  • 22.4. iba video
  • 29.4. video + prezenčne (Viktor Pristaš)
  • 6.5. iba prezenčne (Juraj Šebej)

Oznamy k začiatku semestra

 • Rozdelenie do skupín bude oznámené v prvý deň semestra emailom
 • Na predmete PAZ1b budú cvičiaci používať prostredie IntelliJ IDEA. Vy si môžete vybrať ľubovoľné prostredie. V počítačových miestnostiach bude nainštalované IntelliJ IDEA a Eclipse. IntelliJ IDEA je dostupná v community verzii zdarma alebo ultimate po registrácii s univerzitným emailom (na PAZ1b postačuje aj community verzia). UKÁŽKA práce v intellij idea.