PAZ1b

Zdrojové kódy k bonusovej prednáške – Loan.java, Playground.java

Termíny testov, písomiek a ďalších udalostí

 • teoretické písomky (dvadsaťminútovky): 4x na cvičeniach v utorok (28.2., 14.3, 28.3., 2.5.)
 • midterm – teoretická písomka: pondelok 3.4. v čase prednášky
 • midterm – praktický test: utorok 4.4. v čase cvičenia
 • finalterm – teoretická písomka: 22.5. o 14:00
 • finalterm – praktický test: 4 termíny v skúškovom (26.5., 8.6., 27.6. + jeden termín v auguste 21-25.8.)
 • programátorská súťaž ŠVK – streda 19.4.2023
 • Zmena v rozvrhu: streda 3.5. je na celej fakulte rozvrhovaná ako pondelok = bude prednáška PAZ1b

Oznamy k začiatku semestra

 • Rozdelenie do skupín bude oznámené na prvej prednáške
 • Na predmete PAZ1b budú cvičiaci používať prostredie IntelliJ IDEA. Vy si môžete vybrať ľubovoľné prostredie. V počítačových miestnostiach bude nainštalované IntelliJ IDEA a Eclipse. IntelliJ IDEA je dostupná v community verzii zdarma alebo ultimate po registrácii s univerzitným emailom (na PAZ1b postačuje aj community verzia). UKÁŽKA práce v intellij idea.
 • Stránka predmetu nie je zatiaľ kompletná a bude doplnená v prvých dňoch semestra. Chýbajúce veci (napr. zadania minuloročných testov) môžete nájsť na archívnej stránke.
 • Termíny testov, písomiek a domácich zadaní sú zverejnené už na začiatku semestra. Je možné, že sa tieto termíny budú ešte prispôsobovať. Na konci prvého týždňa semestra by mali byť ustálené.