PAZ1b

Dotazník k predmetu

Termíny testov, písomiek a ďalších udalostí (letný semester 2023/2024)

  • finalterm – teoretická písomka: 13.5. (v čase prednášky)
  • finalterm – praktický test: 4 termíny v skúškovom (23.5., 12.6., 25.6. + 1 termín na konci augusta)

Oznamy k začiatku semestra

  • Rozdelenie do skupín bude oznámené v prvý deň semestra emailom
  • Na predmete PAZ1b budú cvičiaci používať prostredie IntelliJ IDEA. Vy si môžete vybrať ľubovoľné prostredie. V počítačových miestnostiach bude nainštalované IntelliJ IDEA a Eclipse. IntelliJ IDEA je dostupná v community verzii zdarma alebo ultimate po registrácii s univerzitným emailom (na PAZ1b postačuje aj community verzia). UKÁŽKA práce v intellij idea.