Polsemestrálny test

Polsemestrálny test je tento rok zrušený!

Praktický polsemestrálny test

 • Zadanie testu bude zverejené počas troch dní 6.4 - 8.4.
 • Riešenia je možné odovzdať do moodlu. K dispozícii bude evaluátor
 • Odporúčaný čas riešenia je 80 minút.
 • Získané body budú udelené do kategórie domáce zadania
 • Spoločné vzorové riešenie úloh bude na cvičení v piatok 17.4.

Teoretický polsemestrálny test

 • Spoločné riešenie vybraného testu z archívu bude na cvičení v utorok 7.4.

Polsemestrálny test sa bude konať:

 • teoretická písomka: ?.?.2020 (pondelok) od 13:30 v P/01
 • praktický test: ?.?.2020 (utorok) od 15:20 v P/03, P/04, P/05

Zadania z roku 2019:

Detailné informácie k praktickému testu

Pred začiatkom testu:

 • Dozor vás usadí ku PC podľa zasadacieho poriadku (nie je možné používať vlastný notebook).
 • Zapnite PC - v prípade technických problémov, čo najskôr kontaktujte dozor.
 • Stiahnite si Monitorovací softvér a spustite ho.
  • Ako server uveďte: https://paz1a.ics.upjs.sk/test/
  • Kliknite na Pripojiť
  • Vyplňte svoje meno, vyberte svoju skupinu a miestnosť.
 • Zapnite Eclipse a vytvorte si prázdny Workspace (najjednoduchšie je zvoliť FileSwitch WorkspaceOther... a tam cez Browse si vybrať nejaký prázdny a zapamätateľný adresár.
 • Vytvorte si nový projekt.
 • V ďalšom okne alebo na ďalšej karte si otvorte stránku http://lms.ics.upjs.sk a prihláste sa do Moodle.
 • Prečítajte si pravidlá a poznámky (nižšie).
 • Zavolajte dozor - dozor overí, či máte prázdny workspace len s novovytvoreným projektom a tiež, či vám beží monitorovací softvér. V okne monitorovacieho sofvéru kliknite na tlačidlo Začať test.

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je do oznámeného času ukončenia testu
 • test trvá 80 minút
 • mobilné telefóny a smart-hodinky sú vypnuté alebo v tichom režime - elektronické zariadenia musia byť počas testu odložené mimo dosah (nie na stole alebo stoličke)
  • aktuálny čas vidíte na PC, nepotrebujete pozerať na mobil
 • počas testu nie je dovolené používať žiadne elektronické zdroje, internet je blokovaný s výnimkou:
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
  • dozor zavoláte zdvihnutím ruky,
 • počas celého testu je aktívny monitorovací softvér,
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály než sú uvedené,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse, textový editor, správcu súborov a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam. Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani predpripravené súbory
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • riešenia sa odovzdávajú do Moodle, kde sa po skončení testu ohodnotia.