Polsemestrálny test

Polsemestrálne testy sa tento rok budú konať podľa dohody, viď hodnotenie.

Zadania z roku 2020:

Zadania z roku 2019: