Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

E. W. Dijkstra
Vítame vás na stránkach prváckeho predmetu PAZ1b, druhého predmetu z trilógie PAZ - Programovanie, Algoritmy, Zložitosť:

 • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
 • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
 • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii.

Programovacím jazykom trilógie PAZ je Java.

Oznamy

 • termíny záverečných praktických testov:
  • 26.5.2017 (piatok) o 9:00
  • 8.6.2017 (štvrtok) o 9:00
  • 28.6.2017 (streda) o 9:00
  • 28.8.2017 (pondelok) o 13:00

Archív PAZ1b