PAZ workshopy

PAZ workshopy sú stretnutia pre záujemcov nad rámec povinnej výučby venované základnému obsahu predmetu PAZ1b. Workshopy sa organizujú na základe záujmu študentov. Sú určené tak pre pokročilejších študentov ochotných pomôcť, ako aj pre študentov, ktorí naopak sú menej pokročilí a majú nejasnosti týkajúce sa obsahu predmetu PAZ1b.

PAZ Workshopy sú určené

  • pre tých, ktorí majú nejasnosti, problémy s obsahom predmetu PAZ1b, či otázky, ktoré presahujú časové možnosti klasických cvičení
  • pre tých, ktorí v rámci individuálneho domáceho štúdia nechcú len bezradne sedieť za počítačom a chcú využiť prítomnosť skúsenejších kolegov a vyučujúcich
  • pre skúsenejších študentov, ktorí sú ochotní pomôcť a vysvetliť učivo menej skúsenejším študentom

Na každom workshope je vždy prítomný aspoň jeden vyučujúci predmetu PAZ1b, ktorý je pripravený zodpovedať a vysvetliť položené otázky. Workshopy nie sú ale ďalšie cvičenia. Dôraz je v individuálnej práci, vyučujúci má len funkciu konzultanta. Riešia sa úlohy z cvičení, uzatvorených sád domácich zadaní, minuloročných testov, ... Možno ich tiež chápať aj ako akési "spoločné" konzultačné hodiny.