Záverečné testy

Termíny hodnotenia

Teoretická písomka:

 • 23.5.2019 (štvrtok) o 9:00 v SJ2P08 (zadanie)

Praktické testy:

 • 3.6.2019 (pondelok) o 9:00 v SA1C04 (zadanie)
 • 12.6.2019 (streda) o 9:00 v SA1C05 (zadanie)
 • 27.6.2019 (štrtok) o 9:00 v SA1C05 (zadanie)
 • 28.8.2019 (streda) o 9:00 v SA1C03

Priebeh záverečného testu

 • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
 • test je praktický, realizovaný v PC učebni,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • dostupná je Java dokumentácia a kompletná stránka predmetov PAZ1a a PAZ1b (tzv. open-book test) - s výnimkou riešení minuloročných zadaní záverečných testov.

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Dôležité súbory