Záverečné testy

V prípade dištančného absolvovania skúškového obdobia budú detaily o záverečných testoch upravené a zverejnené neskôr.

Termíny hodnotenia

Teoretická písomka:

 • 17.5.2021 (pondelok) o 12:35 online
 • 17.6.2021 (štvrtok) o 14:00 online

Praktické testy:

 • 25.5.2021 (utorok) o 8:00 online
 • 10.6.2021 (štvrtok) o 8:00 online
 • 28.6.2021 (pondelok) o 8:00 online
 • Niekedy v priebehu 23.-31.8.2021 o 8:00 online

Priebeh praktického záverečného testu

 • záverečný test trvá 5 hodiny (300 minút),
 • test je praktický, realizovaný v PC učebni alebo online,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • dostupná je Java dokumentácia a kompletná stránka predmetov PAZ1a a PAZ1b (tzv. open-book test) - s výnimkou riešení minuloročných zadaní záverečných testov.

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).