Dotazník k výučbe PAZ1b

Dotazník je zameraný len na slovné hodnotenie 3 základných prvkov výučby:

  • predmet - obsah predmetu, náročnosť predmetu, užitočnosť a "pridaná hodnota" poznatkov, globálna organizácia, podmienky hodnotenia, domáce zadania, ...
  • prednášky - zrozumiteľnosť, pochopiteľnosť, pútavosť, ... (uveďte asi koľkých percent prednášok ste sa zúčastnili)
  • cvičenia - organizácia cvičení, dovysvetlenie témy, zrozumiteľnosť, vhodný výber výučbových aktivít a úloh pre lepšie pochopenie témy, zapojenie študentov, atmosféra (vrátane toho, ako vyučujúci pristupuje k študentom a naopak), ochota vysvetliť, hodnotenie domácich zadaní, ...

Na čo sa zamerať?

  • akékoľvek pozitívne, či negatívne informácie sú pre nás veľmi užitočné
  • aj zdanlivo nepodstatné veci môžu výrazne ovplyvniť celkové dojmy z predmetu (dajte nám o nich vedieť)

Môj profil

Môj študijný odbor:

Skupina:

Náročnosť predmetu z môjho pohľadu:

Priemerný čas v hodinách strávený týždenne predmetom PAZ1a mimo rozvrhovanej výučby (prednášky, cvičenia):

Slovné hodnotenie

Predmet

Prednášky

Cvičenia

Ďalšie komentáre a poznámky